jockey profile

เทวฤทธิ์อาชา

สีเสื้อ เสื้อสีแดง ดาวสีทองหน้าหลัง แขนสีทองขลิบแดง หมวกสีทอง
เพิ่มเติม
วันที่แข่ง
Race Date
ระยะ
Dist
สนาม ชั้น
Class
ผู้ขี่ นน.
C. Wt
ซอง
Bar
Runing Position เวลาวิ่ง
Finish Time
วิน
Win
เพลส
Plate
Video
ส. 3. ต. ที่.
2016-11-20 1200 RBSC 2 แสงรุ้ง 8.5 11 1 2 1 1 1/15.13 14 11

2017-08-06 1200 RTCT 7 เอกอนันต์ 8.8 8 3 3 2 4 1/17.07 1222 244

2017-08-13 1200 RBSC 7 อัศวิน 8.8 8 1 1 2 6 1/14.03 35 12

2017-08-27 1200 RBSC 7 เอกอนันต์ 8.4 1 2 2 14 1/20.56 56 21

2017-08-27 1200 RBSC 5ก อัศวิน 8.4 4 5 3 3 1/15.80 57 20

2017-09-03 1200 RTCT 5 แสงรุ้ง 8.10 9 4 2 2 2 1/14.48 36 15

2017-09-10 1200 RBSC 4ก อัศวิน 8.8 11 4 2 3 1/17.52 99 31

2017-09-24 1200 RBSC 3 อัศวิน 7.13 10 5 5 3 3 1/15.41 50 17

2017-09-30 1200 RTCT 3 ชินวุฒิ 8.3 5 6 1/14.39 81 21

2017-11-25 1300 RTCT 3 อัศวิน 7.13 8 5 4 4 1/19.18 87 24

2017-12-10 1200 RTCT 3 อัศวิน 7.13 2 8 1/13.78 46 17

2017-12-24 1200 RTCT 4 สันติภาพ 8.9 14 3 3 1/ 13.19 31 15

2018-01-30 1300 RBSC 3ข นำศักดิ์ 8.0 7 5 6 1/18.95 34 14

2017-07-22 1200 RTCT 6 แสงรุ้ง 7.12 5 3 4 14 1/15.86 831 77

2017-07-15 1200 RBSC 6ข แสงรุ้ง 8.2 9 2 3 11 1/17.95 94 17

2016-12-04 1200 RBSC 1 แสงรุ้ง 8.8 2 3 4 11 1/16.59 19 13

2017-01-15 1200 RBSC MD เอกอนันต์ 7.12 10 4 4 12 1/16.56 281 76

2017-01-29 1200 RBSC 1 ชโนทัย 8.4 9 12 1/13.50 999 270

2017-02-12 1200 RBSC 1 อัศวิน 8.0 10 2 3 4 3 1/11.07 60 24

2017-03-04 1200 RTCT MD ชินวุฒิ 7.12 3 3 4 12 1/19.60 478 60

2017-03-04 1200 RTCT 1 วันมงคล 8.2 2 2 3 8 1/12.76 25 14

2017-03-11 1200 RBSC 2ก อัศวิน 8.12 12 4 3 4 4 1/11.36 58 22

2017-04-30 1200 RTCT MD เอกอนันต์ 7.12 9 2 4 4 5 1/15.62 131 49

2017-05-21 1200 RBSC 7 เอกอนันต์ 8.2 4 1 1 1 2 1/13.31 59 20

2017-06-11 1200 RTCT 6 เอกอนันต์ 8.0 4 3 2 2 6 1/19.85 38 18

2017-06-25 1200 RTCT 7ก แสงรุ้ง 8.10 12 1 1 1 3 1/17.37 32 15

2017-07-02 1200 RBSC MD แสงรุ้ง 7.12 10 5 1 1/16.06 36 13

2018-01-14 1200 RBSC 4 จุฑาเทพ 8.10 14 5 1/13.21 549 93