โปรแกรมแข่ง วันที่ 07-04-2561 เวลา 12:05 น.

สนาม

ราชกรีฑาสโมสร

เที่ยว

1

ชั้น

เมเด้น

ระยะ

1200 เมตร

# ซอง ชื่อม้า นน

เพลินจิต
1 5

เก้าธนวัฒน์

ไรเล่ย์ทัคเกอร์+ไฟนอลเพลย์ 04-08-2557 ผ/ล
7.12
N404

ทิพย์พิมาย
2 1

โกลเด้นแกล

ยีลด์โนกราวด์+ฟฟ 11-07-2557 ม/ล
7.12
f234

เจ้าพระยารามราฆพ
3 11

โกลเด้นแกล

ยีลด์โนกราวด์+ฟฟ 11-07-2557 ม/ล
7.12
f234

สิริอนงค์
4 12

ธงชัย

ดาแนค+ฏำหำฟะ หีืพรหำ 05-04-2557 ผ/ข
7.12
N390

รุ่งศุภกฤต
5 8

ลภัสรดา

ยีลโนกราวน์+Energy Rush 26-03-2557 ม/
7.12
N237

ขจรเดช
6 4

มีนำชัย

อัลซ่าอาร์ม+Fly Away Girl 28-04-2542 ม/
7.12
D879

อำนวยชัย
7 6

สกายร็อคเก็ต

นิวส์เมคเกอร์+น้องฟ้า 01-05-2556 ผ/ล
7.12
N288

วงศ์ข้าหลวง
8 2

คุณย่า

โคลเพลย์+Proud of Rosie 15-03-2556 ม/ซ
7.12
N253

พลฤดี
9 7

ณฐมน

ไอร่อนแมนดีเฮีย+ยอดนฤพร 08-09-2557 ม/ล
7.12
N323

ศิริสดใส
10 10

แปซิฟิคบอย

อัลกี้+แปซิฟิคจอย 22-08-2557 ผ/ล
7.12
N385

สุวรรณศร
11 3

จอมยุทธ

ดาแนค+คุณศิรตา 15-04-2557 ผ/ด
7.12
N366

สิริอนงค์
12 9

รันนิ่งแมน

บัดดี้'ส์ฮิวเมอร์+โรสออฟเวอร์เซลเลส 29-03-2557 ผ/ด
7.12
N362

โปรแกรมแข่ง วันที่ 07-04-2561 เวลา 12:40 น.

สนาม

ราชกรีฑาสโมสร

เที่ยว

2

ชั้น

8

ระยะ

1200 เมตร

# ซอง ชื่อม้า นน

ภพเดชา
1 10

ดวงศิริพร

โคลเพลย์+ESBA 06-09-2556 ม/ล
8.11
N303

ปิยะอาชา
2 7

ลมโชย

สตอมคอมานเดอร์+Miss Tiger Lily 27-07-2556 ม/
8.11
N086

ไกรทิพย์
3 5

กรรัมภา

เมนเดลซอห์น+โอเปร่า 15-09-2555 ม/
8.10
N093

วี.พี.พี.
4 8

คลาสสิคเฟรม

กัปตันธันเดอร์+ไอยรา 17-09-2554 ม/
8.10
N179

มงคลเกียรติยศ
5 2

หนุ่มเยาวราช

โคลเพลย์+คาวาติน่า 28-07-2557 ผ/ด
8.10
N356

นพเก้า
6 1

ชิคิต้า

บริติชบลู+Foxey Barron 19-04-2555 ม/
8.9
N124

สุมนัส
7 12

โอโลปา

สตอมคอมานเดอร์+ฟ้าหลังฝน 18-05-2552 ม/
8.9
K818

เพชรเหนือ
8 6

นาราวินท์

โกลไทเกอร์โก+พิมพ์นารา 17-03-2551 ม/
7.12
K531

สถานีพ่อม้า
9 3

วันผาสุข

วาเลนส์+MissRumbaTumba 03-02-2555 ม/
7.12
M589

ดำรงชัย
10 11

เยสไอดู

แมมโบแลค+Miss Short Story 01-09-2553 ม/
7.12
M281

ขวัญดี
11 4

เจ้าสมุทร

เบอแทรนโด้*+Sea Empress 04-02-2554 ม/
7.12
M570

พิทักษ์ชัย
12 9

แม็คมานามาน

บริติชบลู+Bayou 06-04-2555 ม/
7.12
N098

โปรแกรมแข่ง วันที่ 07-04-2561 เวลา 13:15 น.

สนาม

ราชกรีฑาสโมสร

เที่ยว

3

ชั้น

4

ระยะ

1200 เมตร

# ซอง ชื่อม้า นน

หาดผาแดง
1 8

เอกมณี

กัปตันธันเดอร์+Final Play 17-07-2555 ม/
8.11
M909

เค.ที.
2 6

อาลีน่า

ประกอบชัย+Favilla 30-08-2550 ม/
8.10
K409

บี.เอส.พี.
3 5

พิพิธชัย

ชากอล+New Hony 12-05-2555 ม/
8.10
N005

อำนวยชัย
4 9

ฟูลเพาเวอร์

บัดดี้ฮิวเมอร์+ลัคนา 08-04-2557 ผ/ข
8.10
N256

เพชรเหนือ
5 1

ซูการ์ซูการ์

ซิซโซ+Time Zone 19-08-2555 ม/
8.8
M805

นพเก้า
6 13

เว็นดี้

สแกทมันดู+Seqoya 15-11-2552 ม/
8.7
K993

ชนะชัย
7 10

ไพลินชนะชัย

กัปตันธันเดอร์+ศิราภรณ์ 18-06-2555 ม/ด
8.4
N162

บางกอก
8 14

บางบุญนาค

โคลเพลย์+Lucky Mistress 17-07-2556 ม/
8.3
N177

ทิพย์วารี
9 7

ทรัพย์มณี

กัปตันธันเดอร์+ขวัญวิไล 27-06-2553 ม/
8.2
M294

เทวฤทธิ์อาชา
10 12

หนึ่งนฤเบศวร์

ชากอล+Love Lace 25-04-2555 ม/
8.1
N249

พิทักษ์ชัย
11 3

พันหนึ่งทิวา

อินเคส+Potion&Poem 25-08-2553 ม/
8.0
M524

ทิพย์วารี
12 2

กัตติกา

เมนเดลซอห์น+Razzle Dazzle 10-04-2556 ม/
7.12
N129

ลดาวัลย์
13 11

ไทนี่สตาร์

กัปตันธันเดอร์+ฟอนตาน่า 14-03-2555 ม/
7.12
M717

โปรแกรมแข่ง วันที่ 07-04-2561 เวลา 13:50 น.

สนาม

ราชกรีฑาสโมสร

เที่ยว

4

ชั้น

3ก

ระยะ

1200 เมตร

# ซอง ชื่อม้า นน

นพเก้า
1 7

ชาลี

ไลน์อินแซนด์+Premier Season 19-02-2552 ม/
8.11
K731

ไกรทิพย์
2 3

กุสาวดี

โคลเพลย์+Lick the Spoon 21-02-2556 ม/
8.11
N113

ลดาวัลย์
3 11

โพรมิสมี

กัปตันธันเดอร์+Secret Chick 25-03-2554 ม/
8.11
M687

วี.พี.พี.
4 6

โชคปิติ

อัลเก้+Stylish Spy 14-01-2555 ม/
8.10
N136

ศรีตาปี
5 5

ฟินาเล่

เจเนอรัล พว.+Last One On 17-03-2555 ม/
8.8
M761

มงคลเกียรติยศ
6 1

ขวัญใจเอี๊ยะแซ

อาร์ติคชิลเลอร์*+Wide Range 02-03-2554 ม/
8.8
M539

ดาวอยุธยา
7 12

ไดมอนด์บลู

ดาแนก+บลูริเวอร์ 29-06-2556 ม/
8.8
N094

วี.พี.พี.
8 2

ดวงเด่น

สแกทมันดู+Frantic France 02-09-2553 ม/
8.5
N128

ราชปรารภ
9 10

พารวย

ดานัค+ไนน์กะรัต 09-04-2557 ผ/ด
8.5
N422

บางกอก
10 9

อองรี

อินดิโก้ไชเนอร์*+Ella F 24-03-2554 ม/
8.4
M540

หาดผาแดง
11 13

คมเดช

แมมโบแลค+Spring Feeling 13-08-2554 ม/
8.3
M667

บี.เอส.พี.
12 8

บุญญานนท์

บริติชบลู+วู๊ดดี้ไอ 05-04-2556 ม/
8.3
N248

ลดาวัลย์
13 4

มาลิบู

โคลเพลย์+Lick the Spoon 18-03-2555 ผ/ด
8.1
M672

โปรแกรมแข่ง วันที่ 07-04-2561 เวลา 14:25 น.

สนาม

ราชกรีฑาสโมสร

เที่ยว

5

ชั้น

2

ระยะ

1200 เมตร

# ซอง ชื่อม้า นน

ชนะชัย
1 12

เกียรติชนะชัย

โคลเพลย์+เทลมีเว็น 22-02-2556 ผ/ด
8.13
N292

มงคลประชา
2 14

มงคลปรารถนา

โคลเพลย์+ทองคำพาณิชย์ 23-05-2555 ม/
8.13
M786

ดาวอยุธยา
3 11

กาญจงมา

ทิงค์เอิธ+Syrup 07-05-2554 ม/
8.11
M391

ขจรเดช
4 10

มีนำทรัพย์

ชากอล+ดีหนูดี 14-02-2556 ม/
8.11
N033

งามอัครกุล
5 1

ขวัญใจยี่เสี่ย

คิตเต้นจอย+Cat's Prize 20-01-2553 ม/
8.9
M052

ลอยเด่น
6 13

ใหม่มงคล

อฟลีทอเล็กซ์+ICU Later 03-04-2554 ม/
8.9
M430

ขจรเดช
7 2

อัศวโอฬาร

บริติชบลู+ตามสบาย 30-05-2556 ม/
8.5
N075

เอส.วาย.
8 4

คุณปู่

โคลเพลย์+พราวออฟโรซี่ 13-02-2558 ผ/ซ
8.4
N379

เอฟ.เอ.กรุ๊ป
9 3

คุณสาวิตรี

โคลเพลย์+Grand Storm 28-07-2555 ม/
8.3
M893

เจ.เค.ฟาร์ม
10 5

เวลคัมสปีด

เมนเดลซอห์น+กษมา 11-09-2555 ม/
8.2
N015

จตุจักร
11 7

มุ้งมิ้ง

แมมโบแลค+เลดี้ฮิลล์ 11-08-2555 ม/
8.1
M854

พลังใจ
12 8

กิตติเทพ

เพียวไพรส์+Jessica 20-05-2555 ม/
8.1
M815

พร้อมพงษ์
13 9

โตเกียวเกิร์ล

ยีลโนกราวน์+Le Supreme 26-01-2553 ม/
8.0
K986

ศุภผล
14 6

วัชรทรัพย์

บัดดี้ฮิวเมอร์+Luna Charm 29-03-2555 ม/
8.0
M739

โปรแกรมแข่ง วันที่ 07-04-2561 เวลา 15:00 น.

สนาม

ราชกรีฑาสโมสร

เที่ยว

6

ชั้น

1

ระยะ

1200 เมตร

# ซอง ชื่อม้า นน

รุ่งโรจน์
1 1

จอร์เจียรัน

กัปตันธันเดอร์+Star Treatment 24-09-2554 ม/
9.6
N049

พิเชฐชัย
2 10

วงเดือน

โคลเพลย์+Miss Taro 10-04-2556 ม/
9.4
M968

ภพเดชา
3 7

ดวงลัดดา

เพียวไพรส์+Smoking Wise 18-03-2554 ม/
9.4
M608

รุ่งศุภกฤต
4 6

รอยคีน

โอเรียนเทด+Lady Laurie Snow 13-04-2554 ม/
9.4
M711

หาดผาแดง
5 5

หนุ่มผาแดง

แดนซาเทม+ทับทิมแก้ว 15-03-2557 ม/
9.2
N180

ชบาทิพย์
6 2

โมโนโพลี่

อีดูไบ+Ravidashinal 21-03-2553 ม/
8.13
M151

สุมนัส
7 11

สเพนเดอร์

แมมโบแลค+เลิฟวิว 18-09-2553 ม/
8.6
M357

นพเก้า
8 8

พอร์ธอส

อัลเก้+Snow Queen 28-01-2554 ม/
8.5
M706

ลดาวัลย์
9 12

ทัชทัคเกอร์

ไรเลย์ทัคเกอร์+ทัชธันเดอร์ 21-07-2556 ม/
8.4
N066

ทิพย์วารี
10 3

เทพอุดม

กัปตันธันเดอร์+โลนซัมฮิลล์ 01-02-2555 ผ/ข
8.1
N261

ฮอร์สเลิฟเวอร์
11 4

เลดี้ไอแอม

บัดดี้ฮิวเมอร์+มเลดี้ 19-06-2556 ม/
8.1
N135

สิริอนงค์
12 9

เพาเวอร์ไบร์ท

แมมโบแลค+Spring Feeling 27-09-2555 ม/
8.1
M890

โปรแกรมแข่ง วันที่ 07-04-2561 เวลา 15:30 น.

สนาม

ราชกรีฑาสโมสร

เที่ยว

7

ชั้น

6

ระยะ

1200 เมตร

# ซอง ชื่อม้า นน

ขจรเดช
1 10

เกรทฮาร์ท

กัปตันธันเดอร์+Sweet Smoke 10-02-2555 ม/
8.10
M755

ภพเดชา
2 12

ดวงลำดวน

โคลเพลย์+ดวงสัมพันธ์ 12-11-2555 ม/
8.10
M945

เจริญกรุง
3 8

สตาร์เบิร์ด

โคลเพลย์+Cosmopolitan Lady 30-07-2555 ม/
8.9
M887

เค.ที.
4 1

ซิมพลีจีเนียส

ใจสิงห์+Trotinette 22-04-2555 ม/
8.7
N104

โชคทวี
5 13

ทองประกาย

ยีลโนกราวน์+ชานาฮิลล์ 15-08-2554 ม/
8.7
M611

รุ่งโรจน์
6 4

จูเลีย

โคลเพลย์+จูลายทเวลฟ์ 22-06-2556 ม/
8.6
M987

รุจนเสรี
7 2

เลิฟแดนนี่

อัลเก้+Into My Dream 31-03-2556 ม/
8.6
N155

วงศ์ข้าหลวง
8 5

คุณหลาน

ไรเลย์ทัคเกอร์+Charismatic Cure 18-03-2557 ผ/ด
8.4
N272

เอส.วาย.
9 3

คุณยาย

โคลเพลย์+อีมิเรท 24-05-2556 ม/ล
8.2
N293

เจ.เค.ฟาร์ม
10 14

เวลฟาส์ท

แวลู่พลัส+ไวด์แคทบิวตี้ 01-04-2554 ม/ด
8.2
N298

มหาชัย
11 6

ชีส์อะวูแม่น

กัปตันธันเดอร์+Sky High Wonder 08-03-2553 ม/
8.2
M060

สถานีพ่อม้า
12 7

น้องมาย

วาเลนซ์+มิสรัมบาทัมบา 01-07-2556 ม/ด
8.1
N084

บุญชัย
13 9

พลอยจรัส

ไรเลย์ทัคเกอร์+พลอยเพชร 03-08-2556 ม/ด
8.0
N284

สายสัมพันธ์
14 11

มิสเตอร์ดอน

คอยน์ทรู+ศิลาพร 04-04-2557 ผ/ด
7.13
N324

โปรแกรมแข่ง วันที่ 07-04-2561 เวลา 16:10 น.

สนาม

ราชกรีฑาสโมสร

เที่ยว

8

ชั้น

5

ระยะ

1200 เมตร

# ซอง ชื่อม้า นน

ปิยะอาชา
1 1

ลมฝน

สตอมคอมานเดอร์+Nikki's Halo 25-07-2556 ม/
8.11
N108

ขจรเพชร
2 9

ซุปเปอร์เพาเวอร์

คอยน์ทรู+ธิดามรกต 30-01-2555 ม/
8.8
M998

ศรีตาปี
3 8

กัปปิตัน

เจเนอรัล พว.+Last One On 23-05-2556 ม/
8.7
N003

ม้าบิน
4 5

แฟรี่เทล

สตอมคอมานเดอร์+Funny Tale 29-07-2555 ม/
8.6
M867

เพชรเหนือ
5 13

เพชรบูรพา

บัดดี้ฮิวเมอร์+Flying Fantasy 25-05-2555 ม/
8.5
M935

สามชัย
6 11

แม็คโคร

กรีนวู๊ดเลค+Swept Up 15-11-2553 ผ/ด
8.4
M306

ดาวอยุธยา
7 7

คุณอ้อม

อิกิไก+Go Spending 14-02-2555 ม/
8.4
M620

หาดผาแดง
8 10

มาแรง

แดนซาเทม+ม้าขุมทรัพย์ 23-10-2556 ม/
8.3
N169

สุวรรณศร
9 12

พลอยธารี

เดนซ่าเทม+ไวด์เร้นจ์ 02-10-2556 ม/ด
8.3
N279

เจริญกรุง
10 2

ฟรีแลนซ์

บริติชบลู+Sun Hat 06-04-2555 ม/
8.3
M990

ไกรทิพย์
11 14

ชาติศิริ

เมนเดลซอห์น+Go For Green 05-03-2553 ม/
8.1
M159

รุ่งโรจน์
12 3

โลโบ้บอย

ไรเลย์ทัคเกอร์+Ashley's Crown 09-03-2557 ม/
8.0
N231

เจ.เค.ฟาร์ม
13 6

ถั่งเช่า

อัลเก้+Frantic France 01-03-2555 ม/
8.0
M969

ม้าบิน
14 4

ซัมเมอร์สตอร์ม

สตอมคอมานเดอร์+อินเดียนซัมเมอร์ 16-07-2554 ม/
7.13
M727

โปรแกรมแข่ง วันที่ 07-04-2561 เวลา 16:45 น.

สนาม

ราชกรีฑาสโมสร

เที่ยว

9

ชั้น

3ข

ระยะ

1200 เมตร

# ซอง ชื่อม้า นน

นพเก้า
1 4

เรดไวน์

บริติชบลู+Toronto 26-11-2554 ม/
8.9
M794

ชนะชัย
2 11

คุณน้ำเพชร

กัปตันธันเดอร์+Susie Says 02-07-2554 ม/
8.4
N206

ประชาชอบ
3 10

รีโมท

บัดดี้ฮิวเมอร์+วินวินวิน 17-08-2556 ม/ล
8.3
N274

วี.พี.พี.
4 1

ไอแอมว็อทไอแอม

อินเคส+Coponicia 17-03-2555 ม/
8.2
N085

เจ.เค.ฟาร์ม
5 3

ยิ่งกว่าชัด

บริติชบลู+Touch Me Easy 09-04-2555 ม/
8.1
N052

ม้าบิน
6 13

ดอกแก้ว

สตอมคอมานเดอร์+ปาริชาด 18-05-2555 ม/
8.0
M911

สุภาพบุรุษ
7 9

ทรัพย์พรชัย

โคลเพลย์+Ashley's Crown 06-03-2556 ม/
8.0
N026

หาดผาแดง
8 8

วิมลมณี

ยีลโนกราวน์+Miss Bonnat Sweep 01-04-2555 ม/
7.13
M768

ลดาวัลย์
9 6

ทามาโกะ

ไรเลย์ทัคเกอร์+Agitato 24-09-2556 ผ/ด
7.13
N255

พญาไท
10 5

เก่งเกินร้อย

โพเมรอย+Secret Ingredient 18-02-2552 ม/
7.13
M084

บี.เอส.พี.
11 12

เหลืองลาวัลย์

บัดดี้ฮิวเมอร์+Rare Wine 16-05-2556 ม/
7.13
N097

ลดาวัลย์
12 2

เทลสตาร์

โคลเพลย์+ฟ็อกซ์เทล 25-05-2556 ม/
7.12
M971

ภพเดชา
13 7

แฟร์รี่

ชากอล+Auenfeuer 21-01-2552 ม/
7.12
K826

โปรแกรมแข่ง วันที่ 07-04-2561 เวลา 17:30 น.

สนาม

ราชกรีฑาสโมสร

เที่ยว

10

ชั้น

7

ระยะ

1200 เมตร

# ซอง ชื่อม้า นน

บุญชัย
1 11

ขวัญเกล้า

กัปตันธันเดอร์+ขวัญเพชร 12-03-2555 ม/ด
8.10
N260

พลเทพ
2 9

ชาลีน่า

แมมโบแลค+Ariela 16-03-2554 ม/ด
8.9
M386

มงคลเกียรติยศ
3 10

ขวัญใจวงเวียน

ชากอล+ม้ารวยทรัพย์ 21-03-2555 ม/
8.9
M991

ราชปรารภ
4 12

เพชรสุวรรณ

เทรสเออเรอร์+King's Princess 02-05-2546 ม/
8.8
H076

สิริอนงค์
5 4

ฤกษ์ชัย

เพียวไพรส์+Mattea 12-05-2556 ม/
8.8
N096

ม้าบิน
6 1

บรีสซี่

สตอมคอมานเดอร์+ซัมเมอร์วิน 27-08-2556 ผ/ด
8.7
N257

เค.ที.
7 14

หัวแก้วหัวแหวน

ทูออฟอะไคน์+ลัคกี้ไทม์ 11-02-2554 ม/
8.6
N083

คุ้มอุดมทรัพย์
8 7

ขวัญใจเสี่ยแสวง

อัลกี้+Silver Dawn 04-06-2557 ผ/ด
8.5
N383

อาร์.เอฟ
9 13

ชิลชิล

โคลเพลย์+Miss Short Story 09-07-2556 ผ/ข
8.4
N273

สิริอนงค์
10 5

ไลท์นิ่งฟาสท์

บัดดี้ฮิวเมอร์+Luna Charm 23-01-2557 ผ/ด
8.2
N283

มงคลเกียรติยศ
11 8

สะใจจริงครับ

อัลกี้+วิชยูเวอร์เฮีย 24-10-2555 ผ/ล
8.1
N378

ศักดิ์วรา
12 3

เจริญทอง

เมนเดลซอห์น+ซิลเวีย 04-02-2555 ม/
7.12
M714

ม้าบิน
13 2

โอเรียนตัลชาร์ม

สตอมคอมานเดอร์+Silent Bird 30-03-2553 ม/
7.12
M421

ปิยะอาชา
14 6

โกอิ้งกรีน

สตอมคอมานเดอร์+Sunshine 29-08-2556 ม/
7.12
N226